pH - verdien i drikkevannet angitt hvor surt vannet er.

 

Råvannet ved Tjeldnes vannverk er i utgangspunktet surt (har lav pH), og derfor er det etablert et eget behandlingstrinn som skal stabilisere surheten – pH-verdien.

Dette kan gjøres på flere måter, men ved vårt vannverk justeres pH-verdien ved at vannet renner gjennom tanker med knust marmor, en steintype som inneholder mye kalsium.  

Denne knuste marmoren øker pH-verdien ved at vannet tar opp noe av kalsiumet – i dette tilfellet er pH-verdien økt for mye.

 

Bakgrunnen for dette er at vi har skiftet ute den «gamle marmor-massen med ny – helt i henhold til de oppskriftene og instruksjonene som foreligger fra de som har konstruert anlegget.

Årsaken til de pH-verdiene vi har opplevd, er høyst sannsynligvis at det er fylt opp for mye marmor i tankene.

 

Når pH-verdien blir for høy i vårt tilfelle, er risikoen for at vannet er skadelig lav. Det kan forekomme lokale symptomer som irritasjon av slimhinner (hals/øyne).

Ettersom vi behandler vannet med marmor ved at vannet renner gjennom en knust marmormasse, og ikke som andre steder at drikkevannet tilsettes for eksempel natriumshydroksid (lut), anser vi at risikoen for å kunne oppnå et klart, blank vann som er så alkalisk at det er akutt skadelig, som lav.

 

Vi mottok i dag svar på en rutinemessig vannprøve som viste at ph-verdien var høyere enn drikkevannsforskriften tillater.

Etter samtaler med både Mattilsyn og FHI, valgte kommunen å være sikre siden ved å fraråde bruk av vannet.

 

Tiltakene vi har gjort nå for å normalisere situasjonen, er å redusere marmor-tilsetningen med 2/3, spyle/tømme forsyningstrekninger for å raskest mulig få blandet ut vannet slik at pH-verdien går ned.

Vi vet nå med stor grad av sikkerhet at vannet er i ferd med å normaliseres, og egne målinger nå på kvelden viser at vi er nede i overkant av 8 flere steder – dette er godt innenfor kravene i drikkevannsforskriften.

De langsiktige tiltakene er å redusere mengden knust marmor i tankene på vannverket slik at vannets kontakttid blir mindre. Dette skal sikre normal vannkvalitet. 

 

Vi vil gi oppdatert informasjon i løpet av formiddagen i morgen om situasjonen.

Nye vannprøver sendes til analyse i morgen kl 0600 i morra tidlig (torsdag), og forventes å foreligge i løpet av formiddagen.

Vi vurderer evt friskmelding av vannet med bakgrunn i disse.   

 

Inntil da understreker vi at alle vannposter er etablerte, og at vi har sikret beredskapsvann til skoler, barnehager og institusjoner.