Personene som har fått påvist covid-19 er isolert og nærkontakter satt i karantene. Alle blir fulgt opp i forhold til sentrale og lokale anbefalinger. Det er ikke påvist smitte blant lokalbefolkningen som følge av utbruddet på verkstedet. Smittevernlege, smittesporerteamet og beredskapsledelsen har tett samarbeid med bedriften for å få kontroll på utbruddet. Smittevei er fortsatt ukjent. Ingen av de smittete har blitt alvorlig syk, men noen av dem har lette symptomer.

 

I tillegg til smitteutbruddet nord i kommunen, så har kommunen fått en positiv smitte hos en innbygger i kommunen. Dette er relatert til reisesmitte internt i Norge. Vedkomne og nærkontakter følges opp av smittesporerteamet.

 

En del personer med tilknytting til UiT har de siste dagene gjennomført covid-19 test ved ETS medisinske senter. Resultater fra disse vil komme i nær fremtid.

 

Det er god kapasitet for å få seg testet for covid-19 ved ETS-medisinske senter. Personer med nyoppståtte symptomer oppfordres til å ha lav terskel for testing. Testing bestilles via helseboka eller ta kontakt med pandemitelefonen på nummer: 902 84 955.