Krigen i Ukraina medfører et økt behov, men den økte aktiviteten i vår kommune og vår region medfører også at behovet for boliger er stort.

For å gjøre det enklere for privatpersoner å leie ut bolig, lanseres nå nettsiden www.boligdugnaden.no.
Nettsiden er et samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Husleietvistutvalget (HTU) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), og formidler informasjon slik at du som boligeier blir i stand til å gjøre en egenvurdering av det du vil leie ut, før du legger ut boligen til leie.

 

På nettsiden kan du:

  • Finne ut om ditt hus, leilighet eller rom kan leies ut lovlig.
  • Lese om råd og anbefalinger om hva du bør gjøre og ta stilling til før du leier ut.
  • Få tips til hvordan du kan finne en leieboer, for eksempel gjennom kommunen din.