Dokumentet ligger på Tjeldsund kommunes hjemmeside til offentlig ettersyn fra og med 30.11.2021 til og med 15.12.2021.

Budsjett 2022 – økonomiplan 2022-2025, samt betalingssatser 2022 behandles i kommunestyret 15.12.2021.

Eventuelle merknader til budsjettet eller betalingssatser sendes til Tjeldsund kommune, postboks 240, 9439 Evenskjer eller på epost: post@tjeldsund.kommune.no

 

Frist for innsending av merknader er 14.12.2021.