De folkevalgte i Tjeldsund kommune skal etter kommunestyrevalget i september velge nye medlemmer til disse to medvirkningsorganene:

  • Eldreråd
  • Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

 

Rådene skal være rådgivende organer for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre eller personer med funksjonsnedsettelse. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med rådene er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

 

I henhold til kommuneloven må flertallet av medlemmene i eldrerådet på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

 

Er du interessert i å ha en slik oppgave de neste fire årene?
Eller kjenner du noen som kan være egnet til oppgaven?

 

Da kan du fremme forslag innen 30. september 2023, enten pr. brev eller via e-post:

Forslag sendes til:

Tjeldsund kommune
Postboks 240
9439 Evenskjer
E-post: post@tjeldsund.kommune.no

 

Organisasjoner som representerer disse gruppene, har også rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.

 

For mer informasjon, ta kontakt med rådgiver Yvonne K. Elvebakk på tlf 770 89 500, eller se regjeringens internettsider:
Eldreråd
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne