For å begrense importsmitten innskjerpes innreisetiltakene fra 26. november. Fra den datoen må alle registrere seg før innreise til Norge. På bakgrunn av helsefaglige råd gjeninnføres også kravet om negativ test tatt før innreise. Det gjelder for alle som ikke kan dokumentere med godkjent koronasertifikat at de er fullvaksinert, eller at de har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene. Dette vil gjelde uansett hvilket land man reiser fra, og også om man er norsk.

 

Dette er de viktigste endringene i innreisetiltakene, som vil gjelde fra og med 26. november:

 • Det blir nå et krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Det gjøres unntak for barn under 16 år og utvalgte grupper. Alle innreisende har en plikt til å fremvise slik bekreftelse og eventuelt koronasertifikat til politiet ved kontroll.
 • Det åpnes for innreise for alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingsloven.
 • Søknadsordningene til Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet avvikles.
 • Det vil etter omstendighetene fortsatt kunne være grunnlag for bortvisning av utlendinger som ikke overholder reglene om innreiseregistrering, innreisekarantene og testing i forbindelse med innreise. Manglende dokumentasjon på dette vil også kunne medføre bortvisning. Alle reisende, også nordmenn, kan anmeldes og eventuelt bøtelegges for overtredelse av pliktene ved innreise.
 • Krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise gjeninnføres for dem som ikke kan dokumentere med et verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder. Dette vil gjelde uansett avreiseland, men ikke for reisende under 18 år.
 • I tillegg endres plikten til å teste seg ved innreise slik at det gjelder en plikt til å teste seg uavhengig av hvor du ankommer Norge fra. Hittil har plikten kun omfattet personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Denne plikten gjelder for alle som ikke kan dokumentere gjennom koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret. Øvrige unntak fra plikten til å teste seg ved ankomst til Norge videreføres.
 • Testpliktige kan teste seg ved en teststasjon på grensen, eller i løpet av 24 timer der det ikke er en slik stasjon på grensen. Alle landets kommuner må være beredt til å kunne teste også innreisende med testplikt.
 • Nasjonalt kontrollsenter for innreisende oppbemannes slik at kontrollaktiviteten der gjenopptas og kommunene dermed vil kunne få informasjon om reisende som det kan være grunn til at kommunene følger opp.
 • Regjeringen gjør ingen endringer i reglene om innreisekarantene. Karanteneregelverket vil trolig gjelde hele vintersesongen.

 

Karantenehotellordningen videreføres inntil videre som tilbud til de uten annet egnet oppholdssted.

 

Les også Endringer i innreiseregler for land og område

Tilreisende over Bjørnefjell kan teste seg på teststasjon på E10 v/brøytestasjonen. Teststasjonen er døgnåpen alle ukedager og er en drop in teststasjon. Man trenger ikke bestille time

Øvrige tilreisende fra utlandet til Tjeldsund kommune kan teste seg på teststasjonen i Narvik ved ankomst som krever test lørdag eller søndag. For åpningstider – se Narvik kommunes hjemmeside

 

Andre råd/ påminnelser:

Helseministeren oppfordrer alle til å

 • droppe håndtrykket og gå tilbake til den smittefrie måten å hilse på.
 • Holde seg hjemme om man er syk for å hindre koronaviruset og andre virus fra å spre seg raskt i befolkningen.