Skogbrannfare ventes

Gult nivå
Det er ventet lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder. Varselet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

Område
Gjelder for Troms.

Anbefaling
Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Konsekvenser
Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
De tre nivåene
Gult - moderat fare
Oransje - stor fare
Rødt - ekstrem fare

Les mer om nivåene på hjelp.yr.no