Turister som er bosatt i andre områder i Sverige eller andre land enn de ovennevnte, skal i 10 dagers karantene.

 

Mange turister benytter seg at utleie- og aktivitetstilbud i vår kommune, både hos firmaer og hos private (Airbnb). Det er tjenesteyters ansvar å kartlegge at personer med karanteneplikt er gjort kjent med denne og ikke deltar i aktiviteter sammen med andre, samt holde oversikt over kontaktinformasjon til personer som leier husvære eller deltar på arrangementer.

Utleier må legge til rette for at gjester fra andre områder enn Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland, Åland og Gotland i Sverige kan overholde karanteneplikten, samt for eventuell isolasjon dersom de utvikler sykdom mens de oppholder seg her.

Utover kontaktinformasjonen kartlegges feks.

  • Ankomst til Norge
  • Har de symptomer på sykdom
  • Har de vært i kontakt med bekreftet smittede de siste 10 dagene?

 

Kommunen har ikke hjemmel for myndighetsutøvelse ved brudd på karanteneplikt eller overfor personer som er omfattet av innreiseforbud etter forskriften om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen. Det er det politiet som håndterer.

 

Beslutningen om åpning for innreise innebærer at smittepresset i Norge kan øke, og Tjeldsund kommune oppfordrer alle innbyggerne til fortsatt å etterleve generelle smittevernråd:

  • Hold deg hjemme om du er syk. Ta kontakt med legekontor for test.
  • Hold avstand
  • Vask hendene
  • Demp host/nys i papir, albu eller klær