Reglementet for flaggheising finner du vedlagt.

 

For byggene våre uten døgnkontinuerlig drift, ivaretar den kommunale vaktordningen for drift og vedlikehold og den som til enhver tid har vakt, heising og firing av flagget.

Siden kommunen er langstrakt og vi skal flagge på flere steder, vil dette medføre at heising og firing nødvendigvis ikke skjer alle steder på det tidspunktet  flaggloven angir som tidligste tidspunkt for heising og seneste for firing av flagget. Vi ber om forståelse for dette.