Her er det tilbud om ulike treninger og aktiviteter for deg som ønsker en aktiv hverdag. Frisklivsrommet på Paviljongen er
utstyrt med ulike treningsapparater og utstyr og i tillegg en interaktiv skjerm som byr til variert aktivitet og lek.

Det vil også være mulighet for gruppetimer,  individuell trening og veiledning. Vil du være der med venner for å henge, 
prate, få gjort skolearbeid er det også mulighet.

BUA Utstyrssentral har også åpent i samme tidsrom, så her er det mulig å låne med seg hjem utstyr til fritid, friluftsliv og trening.

Treningsrommet er finansiert med støtte fra Troms Holding as.

Det faste ungdomstilbud med gratis buss på tirsdager kl. 14 - 17 fortsetter som tidligere.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til Frisklivsmøteplassen.

Ved spørsmål ta kontakt med kultur og folkehelse.