Råd og regler som gjelder nasjonalt nå
Krav om isolasjon hvis man får påvist covid-19 (de som bryter dette risikerer bot).
Vask hendene ofte.
Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.
Hold deg hjemme og test deg ved nyoppståtte luftveissymptomer.
 
 
 
Pålegg og råd for testing og selvtesting som vil bli innført, det første fra 17.11.2021:
 
Regler for testing
Dersom en person blir bekreftet smittet med covid-19, har uvaksinerte husstandsmedlemmer over 18 år en plikt til å teste seg (gjelder fra 17.november). Testingen skal skje enten ved å teste seg i 7 påfølgende dager med selvtester, eller annenhver dag i 7 dager med PCR-test. (Nytt)
 
Følgende personer anbefales å teste seg:
Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
Uvaksinerte husstandsmedlemmer under 18 år til en person bekreftet smittet med covid-19. Disse anbefales å følge et av de to testregimene for uvaksinerte husstandsmedlemmer over 18 år. (Nytt)
Vaksinerte husstandsmedlemmer til en bekreftet smittet person anbefales å teste seg to ganger i løpet av en uke. Nærkontakter i husstand anbefales å holde seg hjemme til negativt første prøvesvar foreligger. (Nytt)
I tillegg vil Helsedirektoratet fra 25. november innføre en faglig retningslinje om at uvaksinert helsepersonell med pasientkontakt skal teste seg regelmessig og bruke munnbind i definerte situasjoner. (Nytt)
 
Regjeringen ønsker også mer målrettet bruk av testing i skolene for å fange opp og forebygge smittespredning der smitten er høy og presset på helsetjenesten stort.
 
FHI har nylig endret rådene om testing på skoler i kommuner med høyt smittetrykk.
 
Koronasertifikat
Helse- og omsorgsministeren vil innføre forskrift som gir kommuner mulighet til å vedta lokal bruk av koronasertifikat. Bruken av koronasertifikat for å unngå nedstengning, avstandskrav og antallsbegrensninger er tenkt som et av verktøyene i kommunenes tiltaksmuligheter for å begrense smitteomfanget. 
 
Det legges opp til at alle over 18 år skal få tilbud om en oppfriskningsdose.
I Tjeldsund er vi allerede i gang med å gi oppfriskningsdose av koronavaksinen til personer over 65 år. Regjeringen planlegger for at alle mellom 18 og 64 år får tilbud om oppfriskningsdose neste år, når det har gått minst 6 måneder etter andre vaksinedose.