Politikontakten er bindeleddet mellom kommunen og politiet, og arbeider etter SLT-modellen.

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

SLT-modellen er bygd opp i tre nivå:

  • Styrende nivå – Politirådet i Tjeldsund
  • Koordinerende nivå – Forebyggende forum
  • Utførende nivå – de som er i direkte kontakt med barn og unge

 

Politikontakten er også medlem av beredskapsrådet.

Politikontakten er tilgjengelig for råd og veiledning, og kan henvise personer til rette instanser innenfor politiet eller kommunen.

Avtalen regulerer også politikontaktens tilstedeværelse i kommunen, og mulighet for publikum til å kontakte politikontakten. Politikontaktens telefonnummer er 77 04 36 62

Om du ikke får svar hos politikontakten kan du henvende deg til serviceavdelingen, telefon 77 08 95 00. Serviceavdelingen formidler forespørselen videre til politikontakten, og  politikontakten tar kontakt med deg for å avtale nærmere tidspunkt for møte

Politikontakten jobber turnus, og er derfor fleksibel med tanke på møtepunkter.