Kontrakten har en varighet på 2 år med mulighet for forlengelse, og er inngått med bakgrunn i en offentlig anbudskonkurranse i vår.

Tjeldsund kommune ser på vegne av innbyggerne i kommunen fram til et videre godt samarbeid med Henry Mathisen A/S.

Enhetsleder samfunn og infrastruktur