Meldeportalen:

Vi etablerer nå en egen meldeportal der dere som innbyggerne i Tjeldsund kan melde inn forhold langs veier og ved/rundt bygg som dere mener vi må vite om.

Dette kan være forhold knyttet til vann og avløp, veiskader, gatelys som ikke fungerer, mangelfull brøyting, renovasjon og/eller andre forhold som angår den kommunale driften av bygg og anlegg, og derav den tjenesten dere skal ha.

Løsningen er GPS-basert og dere kan stedfeste hva dere melder fra om (forutsatt at funksjonen på mobilen er påslått), og dere kan dokumentere dette med bilde.

Dette gir dere mulighet å være detaljert, men ikke minst gir det oss mulighet å raskt kunne vurdere en henvendelse.

 

Når dere har registret det dere ønsker å melde fra om, blir dette registrert og direktesendt til den aktuelle enheten som har ansvaret.

 

Alle henvendelser blir registrerte og vurderte. I hvilken grad utbedring av det aktuelle forholdet akkurat du melder inn blir gjort så snart som mulig eller avventet, avhenger av hva dette gjelder. For eksempel vil skifte av enkelte gatelyspærer ikke bli utført fortløpende, men tatt «i bolker» (med enkelte unntak). Veiskader som er av en slik karakter at dette medfører fare for trafikksikkerheten, tas umiddelbart.

 

Vi ønsker at meldeportalen brukes i stedet for at dere sender e-post om slike hendelser. 
Meldeportalen finner dere her: Meldeportalen

 

Vakttelefon for kommunal drift av bygg/anlegg:

Vaktordningen for drift og vedlikehold ble iverksatt nå på senhøsten. Vaktordningen er etablert for at vi skal være i stand til å kunne håndtere hendelser utenom ordinær arbeidstid som ikke kan avventes til neste arbeidsdag.

Dette kan være seg stopp i vannforsyningen, vannlekkasjer, tette kommunale avløpsledninger/problemer med pumpestasjoner, flom/oversvømmelser, ivaretagelse av kommunale bygg, samt manglende brøyting/strøing i vinterhalvåret.

Altså; hendelser utenom ordinær arbeidstid som dere også vurderer ikke kan avventes til neste arbeidsdag.

Når dere som innbyggere ser behov for det, kan dere ringe vakttelefonen på telefonnummer: 48275109

Vakttelefonen er betjent hverdager mellom kl. 15.00 og kl. 07.30, samt i helger/på høytidsdager.

 

Vi ber dere igjen gjøre egne vurderinger av om det akkurat du tenker å ta kontakt om, kan enten vente til neste arbeidsdag, eller er et forhold du heller kan melde inn i meldeportalen. Dette ber vi om for å dempe henvendelsene inn til vakttelefonen slik at disse ikke blir for mange, og slik at vakta får de meldingene som ikke kan avventes til neste arbeidsdag.

 

Så håper vi at dere som innbyggere ser nytten i disse tiltakene.