Mange av våre tjenestemottakere vil fra april/mai oppleve å få en tekstmelding om feiing/tilsyn, hvor vi ber huseier besvare meldingen med tallene 1 "godkjent/det passer" eller 2 som innebærer at huseier selv tar kontakt for ny avtale. Mottar vi ikke svar innen to dager sendes en purremelding, hvor eier blir påminnet om å besvare meldingen.

Våre verneverdige "gullapper" blir snart historie, og vil bare bli benyttet i de tilfeller boligeier ikke har oppgitt mobilt telefonnummer i Altinn. For oss er det derfor viktig at du registrerer ditt mobilnummer i Altinn.

Altså: Høy svarprosent = mer effektiv tjeneste.

Det er nødvendig at boligeier, enten det passer (valg 1), eller det ikke passer (valg 2), svarer. Det gir oss mulighet til å effektivisere tjenesten, noe som i andre enden gir lavere kostnader for den enkelte abonnent.

Oppstart av feiing i Tjeldsund kommune for 2021, vil påbegynne i uke 17/18.