Etter forskrift om brannforebygging (28.12.2015) § 17, er kommunene pålagt å sørge for at fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av byggverk, blir faglig vurdert og feiet ved behov. For å imøtekomme dette, arbeider Harstad brann- og redningstjeneste nå med et prosjekt, hvor vi kartlegger alle hytter og fritidseiendommer med fyringsanlegg i Tjeldsund kommune.

I løpet av april/mai vil alle eiere av hytte- og fritidseiendommer i Tjeldsund motta en digital spørring, hvor de bes å besvare noen spørsmål om adkomst til eiendommen og dens fyringsanlegg. I tillegg følger det andre relevante spørsmål vedrørende brann- og rømningssikkerheten. Det er svært viktig at du, hvis du mottar denne spørringen, svarer. Det er også viktig at du svarer hvis vi har sendt feil, og du ikke er eier av fritidseiendommen.

Informasjonen skal brukes for å finne riktig behov for feiing og tilsyn hos deg.

Det tar omtrent to minutter å svare på skjemaet.