Vi minner om oppstart av skoleåret 2020/2021:
Introklassen: Mandag 17.08.2020, kl 09.00
Lærer: Gry Rønnevik

Ettermiddags-/kveldskurs: Mandag 17.08.2020 kl 16.00
Lærer: Knut Helge Munkebye

Sted: Som tidligere, det gamle posthuset på Evenskjer

Ytterligere informasjon gis av lærer.

Gamle og nye elever er velkommen!