Foredragene tok utgangspunkt arbeidet til Olaus Martens Nicolaissen, som på 1870- tallet samlet inn folketradisjoner som han utga i flere bøker, med sagn, eventyr og folkeminne. Disse er i dag ikke veldig godt kjent, men har fått nytt liv i omskrevet form i boka «Larmer i fjell, Buldrer i hav» av Ole J. Furset, tidligere direktør ved Sør Troms museum.
I tillegg bør Serine Regine Nordmann nevnes, som den første kjente kvinnelige forfatteren fra Nord Norge. For mange er hun kjent for sine samlinger av eventyr og sagn fra nord, i boka Ringelihorn.
Marte Langstrand snakket om flere overnaturlige vesner, bl.a. marmælen, draugen og huldra. 
 
Draug er en personifisering av alle som omkom på havet. Hører eller ser man draugen, varseler det dødsfall. Han ser ut som en mann i skinnhyre, med lange hvite ullvotter, og kan ofte ha en tangvase til holde, og seiler i en halv båt. Draugen er et varsel om at noen skal ha omkommet på havet.
 
Marmælen er en mannsling, så liten at han kan stå med foten i den delen av fiskekroken som er nedenfor agnhaken. Han er halvt menneske, halvt fisk. Man skal alltid gi marmælen skyss tilbake dit hvor man traff den. Denne skyssen gjør man ikke forgjeves, man får alltid god fiskelykke etterpå.
 
Huldra er et vakkert overnaturlig kvinnelig vesen, som du kan treffe på fjellet eller i skogen. Huldra blir ofte beskrevet med langt gyllent hår og kuhale.