Nordic Response er en NATO-øvelse som foregår i Nord-Norge. Det samles over 20 000 soldater fra 14 forskjellige land som skal øve og trene sammen. Øvelsen involverer både land-, sjø- og luftstyrker som skal trene på ulike scenarier og simulerte situasjoner. Målet med øvelsen er å forbedre samarbeidet med våre allierte, og gjøre de forberedt på hvordan det er å operere i det kalde, arktiske klimaet vårt.

Hoveddelen av øvelsen vil foregå fra 4. mars til 15. mars, og det er å forvente mest aktivitet i dette tidsrommet. Men det blir merkbart fra allerede denne uken, altså uke 8 og 9. Da blir det økt aktivitet i luftrommet tirsdag til torsdag fra klokken 09:00-12:00.

Fra 4. mars vil det være 3 ulike flytider per dag: klokken 09:00-12:00, klokken 14:00-17:00 og klokken 19:00-22:00. Det er ikke planlagt flytid etter klokken 22:00, men det kan forekomme.

Den økte militæraktiviteten vil trolig ha noe innvirkning på befolkningen i nærområdet. Det kan være midlertidige veisperringer, støy fra fly og endringer i tilgjengeligheten til visse områder, i tillegg til høyere synlighet av militært personell. Det er viktig å være oppmerksom på disse endringene og følge eventuelle instruksjoner eller retningslinjer fra lokale myndigheter, samt følge med i media. Det er viktig å merke seg at Nordic Response er en godt planlagt militærøvelse, og at det er tatt hensyn til sikkerheten til både deltakere og lokalbefolkningen. Det er strenge protokoller og retningslinjer som følges for å sikre at øvelsen gjennomføres på en trygg og kontrollert måte. Vi ønsker å ha god dialog og informasjonsflyt med lokalbefolkningen i vårt nærområde.

 

Utvidet informasjon om øvelsen kan lese på vedlagt informasjonsark.

Fortløpende og oppdatert informasjon om øvelsen finner dere her; Nordic Response 2024 - Forsvaret