Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – søknad om støtte for 2021».

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Søknadsfrist: 4. desember 2020 

Her kan du lese hele utlysningen og søke.

 

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser
  • Private aktører
  • Frivillige organisasjoner
     

Søkere må sette seg inn i rundskrivet og veileder for 2021 for tilskuddsordningen.
Det er elektronisk søknadsskjema og alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsprosedyre.
Lenke til søknadsskjema finnes på Bufdirs søknadsportal.