Representanter fra Tjeldsund ungdomsråd og Barne- og ungdomskoordinator er i disse dager ute på skolebesøksturnè hos alle skolene i Tjeldsund for å fortelle om Ungdomsrådets arbeid og hvordan en kan stille til valg.

Er du engasjert og har lyst til å gjøre en forskjell?

For å stille til valg må du 
• Være bosatt i Tjeldsund, eller ha Tjeldsund kommune som hjemsted (hvis du bor på hybel)
• Være mellom 13 og 19 år på valg tidspunktet

Ungdomsrådets oppgaver
Et ungdomsråd skal jobbe for å fremme barn og unges synspunkter overfor lokalpolitikerne.
Kort sagt, Ungdomsrådet skal jobbe for at kommunen blir et enda bedre sted å bo for barn og unge.

•  Gi uttalelser om saker i kommunestyre og høringsuttalelser 
•  Reise på Ungdommens fylkesting og andre arrangement
•  Være med på å planlegge Ungdomskonferansen og andre ungdomstilbud
•  Kan lage til arrangementer for ungdom

Hva får du som sitter i Ungdomsrådet?
• Nye venner og en sosial arena
• Du får være med å bestemme
• Mye læring
• Du vil få mye kjennskap til kommunen og politikk
• Muligheter til å reise
• Mulighet til å være med på UFT (Ungdommens fylkesting) og andre spennende arrangementer
• Kul hettegenser
• Og det å sitte i Ungdomsrådet ser bra ut på CV
 

Slik stiller du til valg
Vis du er interessert eller ønsker å vite mer, ta kontakt med Barne- og ungdomskoordinator Linn-Eva Sæter.
Mail: linn-eva.seter@tjeldsund.kommune.no tlf: 97611443

For å melde seg opp til valg må du ha med dette i mailen:
- Navn
- Tlf
- Mailadresse
- Skolekrets
- Årskull/klasse
- Hva du liker å gjøre på fritiden
- Hvorfor du vil stille til valg
- Bilde av deg

Frist for å stille til valg: Innen mandag 26. februar