Kommunen har fått tilsagn om bredbåndstilskudd på hele 6,4 millioner kroner.

Tilskuddet skal brukes til å etablere høykapasitets bredbånd på Myklebostad. Tilskuddet er statlig og vil sørge for at ett av to områder i vår kommune som fortsatt er uten dekning, endelig får fiber.

Prosjektet starter i 2024 og forventes ferdigstilt i løpet av 2025.