Konsvik pensjonistforening v/leder Rigmor Wangen ønsket velkommen og informerte litt om agendaen for møtet. Kongsvik pensjonistforening er ei aktiv forening, med engasjerte medlemmer, som jobber til beste for sine medlemmer. 

På møtet ble det bl.a. snakket om at ikke alle eldre er digitale, og hvor viktig det er at informasjon når ut til alle. Her kan pensjonist-foreningene være et viktig bindeledd. 

Vi snakket også om at det er viktig at endel friluftsområder er universelt utformet, slik at disse er tilgjengelig for alle.

Det er viktig med frivilligheten, og lag og foreninger oppforderes til å ta kontakt, når de har spørsmål, tanker eller ideer.

All ære til dere som engasjerer dere i frivillig arbeid.

Takk for invitasjon og godt møte.