Saksliste:

65/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

 

 

Les sakspapirene her

 

Evenskjer 18.08.2022

 

Helene Berg Nilsen
ordfører