Saksliste:

Sakstype

Sak nr.

Sakstittel

PS

142/20

Transporttjeneste for funksjonshemmede

PS

143/20

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Tjeldsund kommune

PS

144/20

Samarbeidsavtaler mellom UNN og Tjeldsund kommune

PS

145/20

Stortingsvalg og sametingsvalg 2021 - Fastsetting av valgdag og stemmekretser

PS

146/20

Prosjekt helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Tjeldsund kommune

PS

147/20

Søknad om kjøp av kommunal bolig

PS

148/20

Referatsaker

PS

149/20

Rapportering delegerte vedtak

PS

150/20

Orienteringer/drøftinger

 

Av smittevernhensyn bes tilhørere ta kontakt med ordfører på forhånd.

Sakspapirer til møtet finner du her

 

Evenskjer 11. november 2020

 

Helene Berg Nilsen

Ordfører