Saksliste

Sakstype Sak nr.              Sakstittel

PS       51/20             Detaljregulering for Campus Fjelldal, planid 201806 - sluttbehandling og endelig vedtak
PS       52/20             Etiske retningslinjer
PS       53/20             KomRev Nord - endring av selskapsavtale
PS       54/20             Kulturmidler - støtte til lag og foreninger
PS       55/20             Samarbeidsavtale ETS kulturskole
PS       56/20             Sommeravtale 2020
PS       57/20             Søknad om kjøp del av festetomt - Britt Nygård
PS       58/20             Tilbakekjøp tomt T2 - Dyrvikhøgda
PS       59/20             Årsmelding Skånland kommune 2019
PS       60/20             Regnskap 2019 Skånland kommune
PS       61/20             Budsjettregulering nr. 1 2020
PS       62/20             Håndtering av gjenstander fra rådhuset på Hol
PS       63/20             Valg av forliksråd og møtefullmektiger for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
PS       64/20             Valg av meddommere Hålogaland Lagmannsrett 01.01.2021-31.12.2024
PS       65/20             Valg av meddommere til Ofoten og Sør-Troms jordskifterett 01.01.2021 - 31.12.2024
PS       66/20             Valg av meddommere Trondenes Tingrett 01.01.2021-31.12.2024
PS       67/20             Valg av kommunedelsutvalg
PS       68/20             Valg av styre - Fiskefondet
PS       69/20             Valg av takstutvalg og overtakstutvalg for perioden 2020 - 2023
PS       70/20             Settemedlemmer/suppleringsvalg
PS       71/20             Orienteringer/drøftinger
PS       72/20             Referatsaker
PS      73/20              Rapportering delegerte saker
FO      04/20              Interpellasjon til kommunestyremøtet 17. juni 2020

 

Sakspapirer finner du her