Saksliste

Saks-type

Sak nr.

Sakstittel

PS

72/21

Anmodning om ekstra bevilgning til viltfond for drift av ettersøksarbeid

PS

73/21

Interkommunal sekretariatsfunksjon for Helsefellesskapet Troms og Ofoten

PS

74/21

Søknad om kjøp av næringsareal - Breistrand

PS

75/21

Utredning av sekretariatsfunksjonen - kontrollutvalget

PS

76/21

Status oppfølging av politiske vedtak i FSK og KST 2. kvartal 2021

PS

77/21

Orienteringer/drøftinger

PS

78/21

Referatsaker

PS

79/21

Rapportering delegerte vedtak

PS

80/21

Søknad om permisjon fra politiske verv i råd og utvalg

 

 

Les sakspapirene her

Av smittevernhensyn bes tilhørere ta kontakt med ordfører før oppmøte

 

Evenskjer 15.09.2021

 

Helene Berg Nilsen
ordfører