Formannskapets møte sendes direkte og du kan følge møtet ved å klikke på denne lenken:

Formannskapsmøte - 27.11.2023

 

Følgende saker skal opp til behandling:

SaksnummerSakstittel
126/23Godkjenning av møteprotokoll
127/23Orienteringer/drøftinger
128/23Økning av festeavgift for gravplasser
129/23Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027
130/23Referatsaker
131/23Bruk av delegert myndighet
132/23Forpliktende plan 2024-2027
133/23Tjeldsund kommunes betalingsregulativ
134/23Søknad om kjøp av Gnr/Brnr 172/340 på Fjelldal

Saksdokumenter finner du på vår hjemmeside under Politikk - Møteplan