Du logger inn til tjenesten her

Tjenesten MinEiendom gir eiendomseiere i Tjeldsund kommune enkel digital tilgang til informasjon om sin eiendom og kommunale tjenester tilknyttet eiendommen. Løsningen inneholder blant annet informasjon om kommunale gebyrer, vann og avløp, eiendomsskatt, kart, tomteareal og bygninger. Dataene hentes fra Grunnboken, Matrikkelen og Tjeldsund kommunes egne systemer.

Via MinEiendom vil eiendomseiere ha tilgang til informasjon hele døgnet og vil således ikke være avhengig av rådhusets åpningstider.

Målsettingen er at MinEiendom skal spare Tjeldsund kommune for ressurser og gi innbyggerne i kommunen enklere tilgang til informasjon om sin egen eiendom.

MinEiendom er også en interaktiv side, hvor eieren av eiendommen selv kan henvende seg på epost tilbake til kommunen, og be om svar på spørsmål de lurer på.

Produktet MinEiendom leveres av Norkart, som er ansvarlig for digitale løsninger innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon til 390 kommuner i Norge.

https://www.norkart.no/product/mineiendom/