For spørsmål kan du også kontakte enhetsleder kultur og folkehelse, Janne Johansen, tlf. 90767222.