10.08.2021 Telenor melder om utfall av mobildekning pga av en ovegravd kabel.

Konsekvens:
Redusert mobildekning utenfor Hamnvik i Astafjorden. Det er også sterkt redusert til ingen dekning inne i Grovfjorden mellom Balteskard og Skoddebergvann, langs fylkesvei 8290 og 7780.Det gjelder også for bredbånd.

 Hendelsen skjedde 09.08. Det arbeides med å rette opp feilen.