Vi tilstreber å få til en raskest mulig oppstart av barnehage i Kongsvik. Kongsvik kulturhus og Tjeldsund kommune iverksetter nå nødvendige tiltak som må være på plass for å oppfylle kravene for en forsvarlig drift av barnehagen.

Kommunen er ellers i dialog med kommunens forsikringsselskap og vi satser på at vi snarest mulig kan starte planleggingen for å bygge ny barnehage i Kongsvik.

 

Torbjørn Simonsen, kommunedirektør