Meldeportalen er et digitalt grensesnitt som gir dere som innbyggere anledning til å melde inn feil og problemer, eller andre forhold langs veier eller på våre anlegg som dere mener vi må vite om knyttet til gatelys, kommunale veier, renovasjon, kommunale bygg, vann og avløp og lignende.

 

Linken finner du på forsiden til kommunens hjemmeside ved å trykke på Meldeportal.