Valgutvalgets forslag til valg av

 • lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett
 • meddommere til Trondenes tingrett
 • meddommere til Ofoten og Sør-Troms jordskifterett

for perioden 2021 - 2024, er tilgjengelig for alminnelig ettersyn.

Det skal velges to like store utvalg, ett for kvinner og ett for menn, jfr domstollovens § 64.


Hålogaland lagmannsrett, 2 meddommere:

Vanja Elvenes
Reidar Karlsen

 

Trondenes Tingrett, 26 meddommere:

Kvinner:

 1. Anita Aarsund, født 1968, Ramsund
 2. Anna Helene Tande, født 1952 Grovfjord
 3. Christine Molander Moe, født 1988, Kongsvik
 4. Desiree Åshovd, født 1976, Planterhaug
 5. Eirin Kristensen, født 1955, Kongsvik
 6. Grete Eivik, født 1958, Fjelldal
 7. Grete Oprann, født 1973, Renså
 8. Gro Nilssen, født 1976, Sandstrand
 9. Ingrid Iversen, født 1975, Evenskjer
 10. Janne Helen Hansen, født 1972, Ramsund
 11. Marit Myklevoll, født 1957, Renså
 12. Solbjørg Borgan, født 1960, Grovfjord
 13. Solbritt Lindahl, født 1959, Evenskjer

Menn:

 1. Alexander, Frantsen Jensen, født 1986, Fjelldal
 2. Andre Kristian Johannes Henriksen, født 1971, Fjelldal
 3. Daniel Tveter van Bergen, født 1994, Kongsvik
 4. Edd Magen Torbergsen, født 1953, Sandstrand
 5. Gerhard Norman Mundt, født 1968, Evenskjer
 6. Glenn Robin Hermansen, født 1978, Evenskjer
 7. Gunnar Flygel, født 1954, Kongsvik
 8. Hans Tore Nikolaisen, født 1996, Grovfjord
 9. Jan-Hugo Olsen, født 1960, Evenskjer
 10. Kyrre Grotnes, født 1964, Ramsund
 11. Tor Anders Hustad, født 1970, Fjelldal
 12. Vidar Henriksen, født 1973, Evenskjer
 13. Øyvind Berg, født 1993, Grovfjord

 

Ofoten og Sør-Troms jordskifterett, 4 meddommere

Ajna Nystad Skarstein, født 1978, Sandstrand
Elin Kristoffersen, født 1976, Evenskjer
Arnfinn Olsvik, født 1951, Sandstrand
Ketil Edvardsen, født 1967 Fjelldal

 

Eventuelle merknader til forslagene må være mottatt hos Tjeldsund kommune innen 16. juni 2020.

 

Adresser:

 

Ref. vedtak i møtet i valgutvalget 29.05.2020 samt domstolloven § 68.