Kl 11.00 - Kirkeparken, Evenskjer:

Veteran Pål Brodtkorp holder tale.

Kransenedleggelse av ordfører Helene Berg Nilsen

 

Kl 11.00 - Gudstjeneste i Ramsund kapell

kl 12.15 - Tale ved ordfører Helene Berg Nilsen og kransenedleggelse ved flaggspillet ROS.

kl 14.00 - Bevertning i befalsmessen, Ramsund Orlogsstasjon