• Renovasjonsforskrift for Tjeldsund kommune
  • Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning Tjeldsund kommune
  • Lokal forskrift om tømming av slamavskillere Tjeldsund kommune

 

Du finner disse i link under artikkelen. 

 

Forskriftene publiseres i Norsk Lovtidende.