Skjerpede krav til smittevern ble innført på bakgrunn av smittetrykket i vår region i siste del av juli. Kommunens kapasitet når det gjaldt testing og smittesporing ville komme under sterkt press dersom smittesituasjonen i vår region eskalerte. 26. juli vedtok smittevernlegen i Tjeldsund og Evenes og kommuneoverlegene i Harstad, Kvæfjord og Lødingen en likelydende forskrift som skjerpet bestemmelsen i Covid-19-forskriften.

I møte 30. juli videreførte formannskapet i Tjeldsund forskriften fram til 12 august klokka 12:00.

 

På bakgrunn av vår felles innsats ser vi at smittetallene i regionen går ned. Langt flere er vaksinert etter at kommunen fikk tilsendt flere vaksinedoser i tillegg til at ferieavviklinga går mot slutten slik at vi igjen har normal kapasitet på test og smittesporing. Smittevernlegen og beredskapsgruppen i kommunen ser derfor ikke behov for å anbefale at forskriften videreføres.

 

Tjeldsund kommune takker våre innbyggere som lojalt har fulgt opp både nasjonale og lokale påbud og anbefalinger for innsatsen. Vår felles innsats har bidratt til at vi for Tjeldsunds del kom ut av perioden med stort smittetrykk i regionen uten at mange ble syke.

 

Pandemien er ikke over, og vi anmoder fortsatt om at enkel, virksomme smittevernråd følges:

  • Hold deg hjemme om du er syk
  • Hold avstand, og bruk munnbind dersom du er over 12 år og ikke kan overholde anbefalt avstand
  • Husk hånd- og hostehygiene
  • Test deg dersom du får symptomer på Covid-19, forkjølelse eller influensa

 

Vi ber også om at personer som kommer til kommunen etter å ha vært i områder med høyt smittetrykk tester seg etter ankomst til Tjeldsund.

 

Selv om man er vaksinert kan man smitte videre. Vaksinene må tas i to doser for full beskyttelse. Tall fra de siste ukene viser at enkelte steder er opptil 40% av de smittede vaksinert med dose 1 og opptil 10% av de smittede er vaksinerte med dose 2. Vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom 3 uker etter at man er vaksinert med dose 1, og i større grad mot å bli smittet etter at man er vaksinert med dose 2. Det er derfor viktig at også beskyttede og fullvaksinerte følger smittevernrådene.