Dette tilbudet er kommet i gang takket være midler fra Troms Holding. Tjeldsund kommune har sammen med noen andre kommuner og fylkeskommunen, søkt og mottatt midler til ungdomsmøteplass og transport. Dette er et eksempel på godt samarbeid med fylkeskommunen og kommune. Sammen kan vi få til mange gode tilbud. En ekstra stor takk til Troms Holding, som gjør dette mulig.