I dagene som har gått siden en person ble meldt savnet mandag kveld og leteaksjon ble iverksatt, har det blitt lagt ned stor innsats fra mange i leteaksjonen etter den savnede. Kriseledelsen ønsker å rette en stor takk til politiet, letemannskapene, frivillige og til Myklebostad kretsutvalg og lokalsamfunnet som har tilrettelagt så fint for alle som deltar.

Tjeldsund kommunes psykososiale kriseteam har vært og er involvert for de som skulle ha behov i pågående leteaksjon.

Kontakt fungerende leder/kommuneoverlege Nadezda Wessel på tlf 915 15954 ved behov for bistand/noen å snakke med.