Å være besøkshjem innebærer å ta imot barn i eget hjem en helg i måneden, oftere ved behov. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte for familier. Det skal være en ekstra ressurs for barnet og en støtte for foreldre. Det er viktig at besøkshjemmet består av trygge og stabile voksne, som har tid og overskudd til barn.

I denne omgang har vi behov for besøkshjem til to familier. Et søskenpar og et enebarn, alle i småbarnsalder.  Barna liker å være ute og i aktivitet.  Dyr i hjemmet kan være positivt for barna.

Interesserte kan ta kontakt med fagleder for barneverntjenesten Anne Grethe Solbu tlf 917 34 738

For mer informasjon om oppdrag som besøkshjem se: https://www.tjeldsund.kommune.no/besoekshjem.6299544-493254.html