På grunn av utfordringer med noe fjell og mye vann blir det nødvendig og stenge på mandag 11. mai fra kl 09.00 og muligens helt til torsdag 14. mai.

På grunn av mye vann som må håndteres ble ikke fremdrift som planlagt og ønsket.

Skrogveien og Lanterneveien blir kjørbar til 17. mai.