Midtre Hålogaland Friluftsråd har sammen med Tjeldsund kommune, over flere år arrangert friluftsskoler for barn og ungdom i alderen 10-13 år. Disse skolene har vært arrangert i Kongsvik, Grovfjord, Fjelldal og Evenskjer. Dette har vært gjort i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Disse stiller da med frivillige som står for gjennomføring av skolene og mottar økonomisk støtte fra friluftsrådet, for jobben som blir utført. 

Det er et ønske å fortsette med å sette opp friluftssskoler fremover, men da trenger vi samarbeidspartnere for gjennomføringen. Vi inviterer derfor til informasjons-og dialogmøte tirsdag den 9. april kl 17.30-17.30. 

Sted: Paviljongen, Evenskjer

For nærmere informasjon kontakt; Linn-Eva eller Janne hos Kultur og Folkehelse, Tjeldsund kommune.