Sted:   Brann-og redningsskolen, Erling Johannessens vei 1, Fjelldal.

Program:

  • Velkommen ved Brann-og redningsskolen
  • Presentasjon av Tjeldsund kommune
  • Lag, foreninger og noen av enhetene i Tjeldsund kommune har stands i skolens gymsal og møterom
  • Mingling, samtaler og enkel servering

Påmelding til innen 23. august til Janne Johansen; janne.johansen@tjeldsund.kommune.no.

Gi beskjed om dere trenger bord, stikkontakt eller annet.

Spørsmål kan rettes til Ingrid Iversen, Brann-og redningsskolen, tlf. 92 08 38 35, eller Janne Johansen, tlf. 90 76 72 22.


Studentene som kommer til Fjelldal vil være våre innbyggere i to år. Av alder er de fleste mellom 20-30 år. De vil bo og leve i Tjeldsund kommune. Mange vil kanskje melde seg inn i ei forening som, trener eller deltaker. Noen av studentene ønsker kanskje å søke seg en helgejobb, eller har barn i barnehage. 
Nå må vi selge inn kommunen med alle dens muligheter. Vi vil presentere idretten, kulturen, turløypene, næringslivet, bo-muligheter og vårt yrende foreningsliv. 


Del gjerne denne informasjonen til de dere mener er aktuelle for å delta.