Som det tidligere er varslet av rådmannen så blir det slutt på lading av elbiler sentrum.

Det blir i dag, 24.8.2020 tatt bort alle skilt og stengt strømmen til ladestasjoner.

Dette er en del av trafikksikkerhetsplan i sentrum for og sikre syklende og gående og begrense parkering langs den siden av fylkesveien.