For å være føre var, oppfordrer vi abonnenter til å ikke bruke vann til annet enn vanlig husholdning, og unngå hagevanning, bilvask o.l. inntil videre.