Bakgrunn for kurset

Vi lever i ei tid med usikkerhet. Vi vet ikke hvordan koronasituasjonen vil utvikle seg. Vi lever også med begrensninger når det gjelder sosial omgang. Vi har lært at sosial isolasjon påvirker oss negativt. Derfor er det viktig å komme sammen og samtidig ta hensyn til smitteverntiltak.

Vår erfaring sier også at håpet er et viktig anker for oss mennesker. Usikkerheten og begrensningene er også muligheter. Kari S. Hay har skrevet om dette i Harstad Tidendes Håpshjørne. Mange leser tekstene og tenker over innholdet. Kurset gir en enestående mulighet til å samtale om tekstene sammen med Kari og andre i et inkluderende miljø.

 

Tid, varighet og sted

Fra 10. september til 5. november på Frivillighetssentralen, Evenskjer. Kurset gjennomføres annen hver torsdag 10. september, 24. september, 8. oktober, 22. oktober og 5. november. Det gjennomføres i et samarbeid mellom Skånland metodistmenighet, Folkehøgskolen Nord-Norge og Frivillighetssentralen. Kurset varer fra kl 12.00-14.00. Kurset starter 10. september og avsluttes 5. november.

Kurset har disse målene

1. Med utgangspunkt i fem gitte tekster av Kari Hay ønsker vi å studere hva håp egentlig er og hvilken rolle evnen til håp kan spille i vanskelige livssituasjoner.

2. Å skape et miljø hvor deltakerne, så forskjellige som de er, får snakke om håp i den situasjonen den enkelte lever i.

Opplegget

Kl 12 forsyner vi oss med kaffe og kjeks og setter oss rundt småbordene på Frivillighetssentralen. Først snakker vi sammen om løst og fast. Så svarer vi på et åpningsspørsmål for å bli bedre kjent med hverandre før vi gir oss i kast med en av Karis tekster om håp.

Smitteverntiltak

Kurset følger Frivillighetssentralens smitteverntiltak.

 

Påmelding

Påmelding skjer ved frammøte 10. september eller ved å kontakte Ommund Rolfsen eller Kari Hay.

Informasjon

Ommund Rolfsen, e-post ommund@k-vekst.no mobil 48 99 44 19

Kari S. Hay, e-post kari.hay@bjolsen.metodistkirken.no mobil 96 04 01 68