Lokaliteten er i dag klarert til matfiskoppdrett av laks og ørret. 

Endringen vil skje innenfor avsatt areal til formålet og kan ses i vedlagte kart.

I henhold til Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret §8-2 legges søknaden ut til offentlig ettersyn og kunngjøres i perioden 05.01.24 – 07.02.24

 

Merknader til søknaden sendes til Tjeldsund kommune på post@tjeldsund.kommune.no 

Eller med brev til: 
Tjeldsund kommune
Postboks 240
9439 Evenskjer 

Merk din oversendelse med sak 24/24.

 

Merknader må være innlevert Tjeldsund kommune senest innen 7.februar 2024. 

For spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Trine Rønning-Nilsen på trine.ronning-nilsen@tjeldsund.kommune.no, eller telefon 98566818.