Søknaden gjelder dispensasjon fra kystsoneplanen i Lødingen kommune, og dispensasjon fra arealformålet fiske kystplan i Tjeldsund kommune. Det er gitt dispensasjon fra Lødingen kommunes kystsoneplan og fra arealformålet fiske kystplan i Tjeldsund kommune.

Lokalitet: Fiskefjorden 
Søker: Mortenlaks AS
Søknaden gjelder: Dispensasjon fra kystsoneplanen
Søkt størrelse: Ingen endring
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º31,535` Ø 16º7,353`

Utleggstid er 1 måned fra dags dato.
Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes til: Lødingen kommune, Postboks 83, 8411 Lødingen, eller som e-post til: postmottak@lodingen.kommune.no innen utleggstidens utløp

Lødingen kommune logo.PNG