Saksliste:

PS

126/20

Høring - Handlingsprogram for samferdsel

 

PS

127/20

Ferdigbehandling av Trafikksikkerhetsplan Tjeldsund kommune, 2020 -2024

 

PS

128/20

Låneadministrasjon og innfordring av formidlingslån for Tjeldsund kommune - godkjenning av avtale med Lindorff

 

PS

129/20

Forslag på medlemmer/varamedlemmer til lokale militære skjønnsnemnder for perioden 2020-2024

 

PS

130/20

Innløsning av opsjon - TAJ Holding - Campus Fjelldal

 

PS

131/20

Søknad om kjøp av areal - Skjærran Byggevare AS

 

PS

132/20

Kommunale priser og stipend

 

PS

133/20

Eilert Mikalsens minnefond

 

PS

134/20

Ledsagerbevis i Tjeldsund kommune

 

PS

135/20

Retningslinjer for tilskudd vann, avløp og renovasjon

 

PS

136/20

Etiske retningslinjer folkevalgte

 

PS

137/20

Suppleringsvalg Styret for innlandsfiskefondet og kommunedelsutvalg

 

PS

138/20

Valg av valgstyre og samevalgstyre 2020 - 2023

 

PS

139/20

Status oppfølging saker i FSK og KST 3. kvartal 2020.

 

PS

140/20

Referatsaker

 

PS

141/20

Rapportering delegerte vedtak

 

FO

11/20

Spørsmål  til ordfører

 

 

Av smittevernhensyn bes tilhørere ta kontakt med ordfører på forhånd.

Les sakspapirene her:

 

Evenskjer 15. oktober 2020

 

Helene Berg Nilsen

Ordfører