Kulturskolen 2020 2021
Elever under 18 år 1 647 1 691
Elever over 18 år 2 474 2 541
Instrumentleie 442 454

Lærebøker og undervisningsmateriell for det enkelte fag kommer i tillegg 
Søskenmoderasjon eller rabatt ved deltakelse i flere disipliner: 20 %